Wedstrijd Zandhoven 1957

 

Met een eerste prijs met lof van de jury in de stapmarswedstrijd en een eerste prijs met lof van de jury in de korpswedstrijd, zou na optelling van de punten, en dit volgens het wedstrijdreglement, K.H.Broederband de KONINGS prijs te beurt vallen.  K.H.Broederband verkreeg hem niet.  Als reden gaf men dat het korps tijdens de stapmars niet gelijkvormig gekleed was (zie foto): de ene had de hemdsmouwen opgerold en de andere niet.  Later op de avond kwamen andere gegevens aan ’t licht.

De uitslag voor Broederband:

Marswedstrijd  1ste prijs met lof met 135 op 150

Korpswedstrijd 1ste prijs met lof met 283 op 300