Wedstrijd Hoogstraten

  

Men neemt deel aan een muziekwedstrijd te Hoogstraten in Uitmuntendheid met als resultaten:

Marswedstrijd 1ste prijs met lof met 58 punten op 70

Korpswedstrijd 1ste prijs met lof met 277,50 punten op 300.