Tweede uniform

Van boven naar onder  —  van links naar rechts.

1e rij : Jan Adriaensen, Constant Gabriels.

2e rij : Louis Van Leuven, Rob Van de Looverbosch, Eric Smolderen, Jozef Geerts, Paul Cleymans, Jos De Koninck, Herwig Van Leuven, Marcel Van Den Ouweland, Theo Smolderen, Leo Van Leuven, Frans Fleerakkers, Marcel Weyns, Louis Hoppenbrouwers, Willy Van Tichelen, Alfons Gabriels, Jozef Cornelissen, Roger Van Ginneken,            onbekend, Remi De Gruyter, Albert Van Leuven,  onbekend, Willy Van Leuven, Frans Jochems, Jules Van Leuven en Frans Van Leuven.

3e rij : Constant Van Leuven, Louis Hellings, Jos Tax, Karel Van Tichelt, Edward Fleerakkers, Georges Follman, Frans Smolderen, Louis Weyns, Frans Weyns, Roza Van Den Langenbergh, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, Frans Van Tichelen en Bertje Van Leuven.

4e rij : Mvr Georges Follman, Maria Torremans, Maria Verhoeven, Ludo Smolderen, Wiske Mertens, Jeanne Jacobs, Anneke Vervoort, Lieza Bols, Maria Gorrens, Georgette Beckx, Jeanne Van Staeyen, Mvr Van Leuven-Van Ginneken, Mvr Marcel Weyns-Van Ginneken.

5e rij : Ludo Gijles, Frans Marijnissen, onbekend, Eric Knaepkens, Karel Oprins, Leo Van Hout, August Luyckx, onbekend, Leo Van Ginneken, René Oprins en Jef Van Hout.