“Koninklijke” Harmonie Broederband

Harmonie Broederband bekomt het predikaat “KONINKLIJK”.
Dit is wel uitzonderlijk vermits Broederband nog geen 50 jaar bestaat.
We worden nu KONINKLIJKE HARMONIE BROEDERBAND.