De bugels

Jos Weyns, Jos Van Den Eynden, Frans Fleerakkers, August Bogaerts, Jan Kemland,

verdoken: Frans Verboven, Emiel Smolderen en August Smolderen.